KALENDER FOR DESEMBER 2018

 

8. desember, lørdag
høytid for Jomfru Marias uplettede unnfangelse
kl. 11.00 – Høymesse 
kl. 17.40 – rosenkrans, kl. 18.00 – Søndagsmesse

9. desember, 2. søndag i advent 
kl. 10.30 – skriftemål 
kl. 11.00 – HØYMESSE 
kl. 13.00 – Msza św. po polsku
kl. 17.00 – Hl. Messe i Gratangen

10. desember, mandag, kl. 18.00 – Hl. Messe

11. desember, tirsdag, kl. 18.00 – Hl. Messe

12. desember, onsdag
kl. 16.00 – førstekommunions undervisning
kl. 18.00 – Hl. Messe

13. desember, torsdag 
minnedag for den hl. Lucia 
kl. 18.00 – Hl. Messe

14. desember, fredag
minnedag for den hl. Johannes av korset
kl. 18.00 – Hl. Messe

15. desember, lørdag
kl. 17.40 – rosenkrans, kl. 18.00 – Søndagsmesse

16. desember, 3. søndag i advent 
kl. 10.30 – skriftemål
kl. 11.00 – HØYMESSE med St. Lucia prosesjon 
+ konfirmasjons undervisning 
+ barnekatekese 
+ kirkekaffe 
kl. 17.00 – Hl. Messe i Sjøvegan

17.-21. desember (mandag-fredag) – ingen Hl. Messe

22. november, lørdag
kl. 17.40 – rosenkrans, kl. 18.00 – Søndagsmesse

23. desember, 4. søndag i advent 
kl. 10.30 – skriftemål 
kl. 11.00 – HØYMESSE 
kl. 17.00 – Hl. Messe i Ballangen

24. desember, mandag, julaften
kl. 24.00 – Midnattsmesse

25. desember, tirsdag, juledag
kl. 11.00 – HØYMESSE 
kl. 18.00 – Aftenmesse

26. desember, onsdag, 2. juledag 
Fest for den hl. Stefan, Kirkens første martyr
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
kl. 11.00 – HØYMESSE

27. desember, torsdag
festen for den hl. Evangelisten Johannes
kl. 18.00 – Hl. Messe

28. desember, fredag
festen for de uskyldige barn i Betlehem
kl. 18.00 – Hl. Messe

29. desember, lørdag
kl. 17.40 – rosenkrans, kl. 18.00 – Søndagsmesse

30. desember, søndag
festen for Den hellige familie: Jesus, Maria og Josef
kl. 11.00 – HØYMESSE + kirkekaffe

1. januar, tirsdag, 
høytiden for Guds hellige mor Maria 
oktavdag for julen, verdensdagen for fred, nyttårsdag
kl. 18.00 – Hl. Messe

2. januar, onsdag
minnedag for de hellige Basilios og Gregorios
kl. 18.00 – Hl. Mesee

3. januar, torsdag 
kl. 18.00 – Hl. Messe

4. januar, fredag
kl. 18.00 – Hl. Messe

5. januar, lørdag
kl. 17.40 – rosenkrans, kl. 18.00 – Søndagsmesse

6. januar, søndag
Herrens åpenbaring (Hellige tre kongers fest)
kl. 11.00 – HØYMESSE + kirkekaffe
kl. 17.40 – rosenkrans
kl. 18.00 – Aftenmesse 
Særkollekt til Det pavelige misjonsverk for en hellig barndom (barne-missio)

7. januar, mandag, kl. 18.00 – Hl. Messe

8. januar, tirsdag, kl. 18.00 – Hl. Messe

9. januar, onsdag
kl. 16.00 – førstekommunions undervisning
kl. 18.00 – Hl. Messe

10. januar, torsdag, kl. 18.00 – Hl. Messe

11. januar, fredag, kl. 18.00 – Hl. Messe

12. januar, lørdag 
kl. 17.40 – rosenkrans, kl. 18.00 – Søndagsmesse

13. januar, søndag, Herrens dåp
kl. 10.30 – skriftemål
kl. 11.00 – HØYMESSE 
+ konfirmasjons undervisning 
+ barnekatekese 
+ kirkekaffe 
kl. 17.00 – Hl. Messe i Ballangen

Publisert i Messetider - Godziny Mszy - Mass Times | Kommentarer av

Pavens bønneintensjon for november 2018

I fredens tjeneste
At kjærlighetens og dialogens språk alltid må overvinne konfliktens språk.
In the Service of Peace
That the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict.

https://www.youtube.com/watch?v=2mi2IHVFlWs

Publisert i Pave Frans | Kommentarer av

Pavens bønneintensjon for september 2018

At unge mennesker i Afrika må ha tilgang til utdannelse og jobb i egne land.

https://www.youtube.com/watch?v=2JLX11Iz71Y

Publisert i Pave Frans | Kommentarer av

KONFIRMASJON 2019 (Fermingens sakrament)

KONFIRMASJON 2019 (Fermingens sakrament)

i Kristus Konge menighet (Den katolske kirke) i Narvik

20. august har begynt det nye skoleåret. Det betyr, at vi snart skal starte også konfirmasjons undervisning. Foreldre til ungdommer som ønsker å motta konfirmasjonens sakrament, inviteres til foreldremøte 2. september, søndag etter Messen (Hellig Messe kl. 11.00, deretter foreldremøte). Da skal det ordnes med påmelding og avtales datoer til konfirmantenes undervisning.

Mer om konfirmasjonens / fermingens sakrament kan du lese her: http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/fermingens-sakrament

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772.

Publisert i Nyheter - Nowosci - News | Kommentarer av

FØRSTE KOMMUNION 2019

FØRSTE KOMMUNION 2019

i Kristus Konge menighet (Den katolske kirke) i Narvik

20. august har begynt det nye skoleåret. Det betyr, at vi snart skal starte også førstekommunions undervisning. Foreldre som ønsker at deres barn skal motta første kommunion, inviteres til foreldremøte 2. september, søndag etter Messen (Hellig Messe kl. 11.00, deretter foreldremøte). Da skal det ordnes med påmelding og avtales datoer til barnas undervisning.

Mer om kommunionen og Eukaristiens sakrament (Nattverdens sakrament) kan du lese her: http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/nattverd

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772.

Publisert i Nyheter - Nowosci - News | Kommentarer av

Pavens bønneintensjon for august 2018

Den dyrebare familien

At alle vidtrekkende beslutninger som fattes av økonomer og politikere, må beskytte familien som en av menneskehetens skatter.

https://www.youtube.com/watch?v=Je5frHq_-xA

Publisert i Pave Frans | Kommentarer av

Pavens bønneintensjon for juli 2018

At prester som opplever utmattethet og ensomhet i sitt pastorale arbeid, må finne hjelp og trøst gjennom nærhet til Herren og i sine vennskap med brødre i presteskapet.

https://www.youtube.com/watch?v=NNchmwMeOec

Publisert i Pave Frans | Kommentarer av

Pavens bønneintensjon for juni 2018

At sosiale nettverk må arbeide for å være inkluderende på et vis som respekterer andres forskjellighet.

https://www.youtube.com/watch?v=Tuz6zE4bd9w

Publisert i Pave Frans | Kommentarer av

Livsvernseminaret 2018

img566_

Publisert i Nyheter - Nowosci - News | Kommentarer av

Pavens bønneintensjon for mai 2018

At det troende lekfolk må oppfylle sin spesielle sendelse ved å bruke kreativitet til å svare på utfordringene verden står overfor i dag.

https://www.youtube.com/watch?v=RW9ZJ-H8Tt4

Publisert i Pave Frans | Kommentarer av